wtorek, 17 lipca 2012

Zagrożenia na stanowisku pracy sprzedawcy w markecie

Pracownicy marketów narażeni są na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych, wpływających na ich bezpieczeństwo pracy. Praca w markecie to m. in. wykonywanie czynności związanych z transportem, magazynowaniem i sprzedażą towarów w warunkach dużego wysiłku fizycznego i umysłowego. Dlatego właśnie tak istotne jest właściwe przeszkolenie stanowiskowe pracownika zatrudnionego na tym stanowisku. Szczególnie ważne jest uświadomienie mu zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy. Podpowiemy Ci, na jakie zagadnienia należy zwrócić uwagę, aby prawidłowo przeprowadzić instruktaż stanowiskowy sprzedawcy w markecie.

Zagrożenia na stanowisku pracy sprzedawcy w markecie

Jak zapewne wiesz, aby stosować ochronę przed zagrożeniami, najpierw należy zidentyfikować najczęściej występujące zagrożenia na stanowisku pracy sprzedawcy w markecie. O zagrożeniach należy poinformować szkolonych pracowników w trakcie pierwszej fazy szkolenia, są to podstawowe informacje dla szkolonego pracownika a także dla szkolącego.
W małych sklepach osoby zatrudnione jako sprzedawcy wykonują różne prace w ciągu zmiany roboczej. Osoby te muszą dowozić towar, rozkładać go na półkach, sprzątać halę sklepową, a także obsługiwać klientów przy kasie.
W przypadku pracowników marketów występuje większa specjalizacja, co może wpływać na małą zmienność w obciążeniu pracą. Sprzedawca w markecie wykonuje głównie prace związane z transportem towaru z magazynu, wykładaniem go na półki oraz dbaniem o ogólny wygląd stoiska.
Szczególną uwagę zwróć na zagrożenia związane z dolegliwościami układu mięśniowo - szkieletowego. Pracami typowymi dla sektora handlowego, które przyczyniają się do pojawienia się tych dolegliwości, są prace związane z:
 • długotrwałym obciążeniem statycznym mięśni, np. podczas pracy w pozycji klęczącej lub na klęczkach przy układaniu towaru na niskich półkach,
 • częstym podnoszeniem ładunków o dużej masie, np. wielopaków lub opakowań zbiorczych, przy pchaniu lub ciągnięciu wózków ręcznych z towarami.
Koniecznie zwróć uwagę na nie zawsze jeszcze doceniany i zauważany czynnik szkodliwy dla pracowników, jakim jest stres. Praca w marketach charakteryzuje się występowaniem wielu czynników sprzyjających powstawaniu stresu u pracowników.
Najczęściej występujące przyczyny stresu to:
 • pośpiech związany ze zwiększonym napływem klientów, zwłaszcza w okresach przedświątecznych,
 • odpowiedzialność materialna za towary, artykuły,
 • tłok, ograniczona przestrzeń pracy,
 • ograniczone poczucie prywatności,
 • hałas,
 • niewłaściwe oświetlenie,
 • zbyt wysoka lub niska temperatura,
 • brak ładu i porządku,
 • zła organizacja pracy,
 • ciągła praca w wymuszonej pozycji ciała.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz