wtorek, 10 lipca 2012

Ocena ryzyka zawodowego a zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Liczba wypadków przy pracy jest proporcjonalna do liczby zaistniałych zdarzeń potencjalnie wypadkowych... Natomiast straty nimi powodowane mogą znacznie przekraczać te z tytułu wypadków przy pracy!
Przypomnijmy w tym miejscu sobie, że zdarzenie potencjalnie wypadkowe to zdarzenie, które nie spowodowało urazu, strat lub szkód tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Jest to jedna z wielu wersji definicji oddających istotę zdarzeń potencjalnie wypadkowych. W oficjalnych dokumentach Międzynarodowej Organizacji Pracy (Wytyczne dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ILO-OSH 2001) definicja ta brzmi następująco: "Zdarzenie potencjalnie wypadkowe - niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia".
A zatem, czy w ocenie ryzyka zawodowego powinno się uwzględniać zdarzenia potencjalnie wypadkowe?

Ocena ryzyka zawodowego a zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Pracodawcy, oceniając ryzyko zawodowe w swoich firmach, potrzebują informacji o występujących zagrożeniach i wadze każdego z nich.
Każde zagrożenie może stanowić, w określonych, sprzyjających okolicznościach, bezpośrednią przyczynę wypadku:
  • śmiertelnego,
  • ciężkiego,
  • powodującego czasową niezdolność do pracy lub chorobę zawodową,
a co za tym idzie - wpływa ono na wielkość ryzyka zawodowego będącego funkcją strat i prawdopodobieństwa.
Nieuwzględnianie w ocenie ryzyka zawodowego zaistniałych w zakładzie pracy zdarzeń potencjalnie wypadkowych może skutkować taką jego dokumentacją, w której na przykład ryzyko zawodowe związane z zagrożeniem uderzenia spadającym przedmiotem podczas sprzątania szaf z dokumentacją jest podobne do ryzyka tego samego zagrożenia u robotnika wykonującego prace transportowe z użyciem suwnicy!
Pamiętaj, że w interesie pracodawcy jest rejestrowanie i dokumentowanie wszystkich zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz wywołujących je zagrożeń.
Reasumując, proces oceny ryzyka zawodowego wymaga od pracodawcy niezbędnej wiedzy dotyczącej występujących lub mogących wystąpić zagrożeń w firmie. Wiedza ta powinna wynikać z udokumentowanych informacji dotyczących tego, co się dzieje w zakresie bhp obecnie i co zdarzyło się w przeszłości w firmie. Jednym ze źródeł takich informacji powinna być analiza wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz właśnie zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz