poniedziałek, 9 lipca 2012

Ocena ryzyka zawodowego na budowie

Ocena ryzyka zawodowego na budowie

Obsługuję firmę budowlaną i muszę zrobić ocenę ryzyka zawodowego. Czy ocenę ryzyka zawodowego robi się na stanowisko, czy na konkretną budowę? Chodzi mi o firmy budowlane.
Ocenę ryzyka zawodowego wykonuje się na stanowisku pracy, jeżeli jest to stałe stanowisko pracy i nie zmieniają się na nim warunki pracy bądź dla wykonywanych prac (robót), gdy warunki wykonywania pracy się zmieniają.
W przypadku prac budowlanych warunki wykonywania prac najczęściej są inne na każdej budowie, jak również często na tej samej budowie mogą się zmieniać zależnie od postępu prac, etapu na jakim znajduje się budowa oraz działań podwykonawców, którzy również wnoszą ryzyko.
A zatem dla prac budowlanych ocenę ryzyka zawodowego powinno się wykonywać dla aktualnie wykonywanych robót, przy uwarunkowaniach środowiska, gdzie te roboty są wykonywane. Praktycznie można wykonać, w zależności od działalności firmy, np. wykonującej od dłuższego czasu wiele robót na różnych budowach, karty oceny ryzyka dla różnych prac i uwarunkowań środowiska pracy, i tymi kartami posługiwać się informując pracowników o aktualnym ryzyku. Na początku, gdy rozpoczyna się działalność firmy budowlanej, zawsze występuje konieczność oceny ryzyka zawodowego ponownie, gdy wystąpi jakakolwiek zmiana jego poziomu. Na każdej budowie może wystąpić inne środowisko pracy i inne zagrożenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz