poniedziałek, 3 grudnia 2012

W lipcu 2013 r. specjalista ds. bhp może stracić stanowisko

Podnoszenie kwalifikacji pracowników bhp

Pewien pracownik służby bhp posiadający zawód technika bhp w dniu wejścia w życie przepisów z 2004 r. podwyższających kwalifikacje pracowników bhp był zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. bhp. Czy zachowując stanowisko specjalisty ds. bhp do 2013 r. może również pełnić obowiązki specjalisty ds. bhp w innych zakładach na umowę zlecenie.
Osoby, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy tj. 1 lipca 2005 r. pełniły obowiązki specjalisty ds. bhp i posiadały zawód technika bhp mogą być zatrudnione na tym stanowisku do 30 czerwca 2013 r. Do tej daty można powierzyć tym osobom wykonywanie zadań służby bhp na podstawie umowy zlecenia - jako specjalistom spoza zakładu pracy.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2005 r. pracownikami służby bhp mogły być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
1. Inspektorem ds. bhp mogła być osoba posiadająca:
 • wyższe wykształcenie i co najmniej 2-letni staż zawodowy,
 • zawód technika bhp lub,
 • średnie wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy;
2. Starszym inspektorem ds. bhp mogła być osoba posiadająca:
 • wyższe wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy lub
 • zawód technika bhp oraz co najmniej 3-letni staż zawodowy lub
 • średnie wykształcenie i co najmniej 6-letni staż zawodowy;
3. Specjalistą ds. bhp mogła być osoba posiadająca;
 • wyższe wykształcenie o specjalności "bezpieczeństwo i higiena pracy" lub studia podyplomowe w zakresie bhp,
 • wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
 • zawód technika bhp oraz co najmniej 5-letni staż w służbie bhp,
4. Głównym specjalistą ds. bhp mogła być osoba posiadająca:
 • wyższe wykształcenie o specjalności "bezpieczeństwo i higiena pracy" lub studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 2-letni staż pracy w służbie bhp lub
 • wyższe wykształcenie i co najmniej 6-letni staż pracy w służbie bhp.
Od 1 lipca 2005 r. wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania określonych stanowisk w służbie bhp uległy zmianie. Jednak osoby zatrudnione w służbie bhp i wykonujące zadania tej służby w tym dniu lub którym zadania te powierzono jako specjalistom spoza zakładu pracy, niespełniające nowych (obecnie obowiązujących) wymagań zachowały prawo do zatrudnienia w służbie bhp i wykonywania zadań tej służby np. na podstawie umowy zlecenia przez okres 8 lat od powyżej wskazanej daty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz