niedziela, 9 grudnia 2012

Ocena ryzyka zawodowego – rola pracodawcy czy służby bhp?

Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego

To pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten realizuje w szczególności poprzez:
  • zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą,
  • właściwą organizacją pracy,
  • stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz
  • informowanie i szkolenie pracowników.
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków realizowane jest poprzez przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone.
Zatem to pracodawca ocenia ryzyko zawodowe. Ponadto pracodawca prowadzi dokumentacje oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych środków profilaktycznych, a także informuje pracowników o istniejących zagrożeniach, w szczególności zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazuje informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania.
Do zadań służby bhp należy udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą. Przepisy nie określają wprost, na czym ma polegać ten "udział", jednak służba bhp w tym przypadku będzie pełniła role konsultacyjno-doradczą dla pracodawcy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz